INFOGRAFIKI

O infografice:

 • połączenie słowa i obrazu
 • prosta, klarowna i powszechnie zrozumiała
 • graficznie objaśnia dane, informacje, wiedzę
 • może być projektem minimalnym lub interaktywnym i rozbudowanym

Zalety infografiki:

 • zwalnia użytkownika z czasochłonnego analizowania treści
 • pozwala uchwycić kontekst i idee niemal natychmiastowo
 • upiększa przekaz
 • prezentuje dane tak, by odbiorca się nie nudził
 • pozwala usystematyzować i podzielić tekst, by stał się łatwiejszy w odbiorze
 • pozwala odbiorcy szybko odnaleźć wzrokiem interesującą informację ,gdyż wyróżnia się na tle słów i tekstu


Do infografiki możemy zaliczyć wszelkie ilustracje, które coś objaśniają , o czymś informują i coś ukazują poza estetyką samą w sobie. Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego, infografika jest „kategorią sztuki ilustracyjnej wykorzystującą diagramy, mapki, wykresy itp., w celu uwidocznienia skali i struktury określonych zjawisk”.

Przy pracy nad infografiką niezbędna jest aktywna współpraca z Klientem, szczególnie przy opracowaniu scenariusza infografiki oraz przekazania danych do infografiki.
Efektywna współpraca z Klientem owocuje wyjątkową trafnością i jakością graficzną oraz merytoryczną infografik.

Mając na uwadze różnorodność infografik dokładny koszt każdego zlecenia zawsze jest wyceniany, po przekazaniu przez klienta wstępnych założeń do scenariusza infografiki.
Każdy kolejny zamówiony u nas projekt w niższej cenie.

Untitled-1

Wykonujemy także:

 • prezentacje korporacyjne, produktu
 • prezentacje szkoleniowe
 • prezentacje promocyjne
 • prezentacje multimedialne produktu
 • infografiki video